ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Rozwój

Certyfikaty

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Grupy Veolia w Polsce

CERTYFIKAT NR 9/19

zgodności wymagań jakościowych nawozu mineralnego oznaczonego znakiem "Nawóz WE"

CERTYFIKAT STAŁOŚCI UŻYTKOWYCH

1488-CPR-0048/w

CERTYFIKAT STAŁOŚCI UŻYTKOWYCH

1488-CPR-0093/w

CERTYFIKAT STAŁOŚCI UŻYTKOWYCH

1488-CPR-0532/w

CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

normy: PN-EN ISO 9001:2015 PN-EN ISO 14001:2015 PN-EN ISO 45001:2018

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

CERTYFIKAT NR 10/19

zgodności wymagań jakościowych nawozu mineralnego oznaczonego znakiem "Nawóz WE"