ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Produkty

Popiół lotny i żużel

Spółka EKO-ZEC z główną siedzibą na terenie Poznania jest jednym z czołowych w Polsce dostawców usług w zakresie zagospodarowania odpadów paleniskowych z przemysłu energetycznego takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa. Materiały te znajdują zastosowanie jako dodatek do betonów, cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych oraz jako materiał do ziemnych prac budowlanych. Użyte do wyrobu materiałów budowlanych poprawiają ich właściwości fizyko-chemiczne oraz obniżają koszty produkcji. Przedsiębiorstwo EKO-ZEC odzyskuje rocznie ponad 1 500 000 Mg popiołów lotnych oraz blisko 1 000 000 Mg żużla i mieszanki popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego, pochodzących głównie z Veolia Energia Poznań ZEC S.A. i Veolia Energia Łódź S.A, Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec.

Spółka EKO-ZEC z główną siedzibą na terenie Poznania jest jednym z czołowych w Polsce dostawców usług w zakresie zagospodarowania odpadów paleniskowych z przemysłu energetycznego takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa. Materiały te znajdują zastosowanie jako dodatek do betonów, cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych oraz jako materiał do ziemnych prac budowlanych. Użyte do wyrobu materiałów budowlanych poprawiają ich właściwości fizyko-chemiczne oraz obniżają koszty produkcji. Przedsiębiorstwo EKO-ZEC odzyskuje rocznie ponad 1 500 000 Mg popiołów lotnych oraz blisko 1 000 000 Mg żużla i mieszanki popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego, pochodzących głównie z Veolia Energia Poznań ZEC S.A. i Veolia Energia Łódź S.A, Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec.

Popiół lotny oferowany przez EKO-ZEC posiada ponadto:

Certyfikaty Zgodności WE

Wydane przez Instytut Techniki Budowlanej,

Oznakowanie symbolem CE

Atesty Higieniczne

Może być stosowany w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego

Badania kontrolne

Zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji (fizyko-mechaniczne i chemiczne zgodnie z normą PN-EN 450-1:2012.