ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Produkty

Nawóz siarkowo-wapniowy „Agro-Wapń EKO-ZEC”

Gips z Elektrowni Kozienice jest wysokiej klasy mineralnym nawozem siarkowo-wapniowym. Spółka EKO-ZEC wprowadza go na rynek pod nazwą handlową Nawóz siarkowo-wapniowy „Agro-Wapń EKO-ZEC” z europejskim znakiem „Nawóz WE”, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów oraz ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Jego wartość użytkowa potwierdzona jest wydanymi przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach Certyfikatami nr 10/19 oraz nr 9/19 potwierdzającymi zgodność wymagań jakościowych nawozu mineralnego. Agro-Wapń EKO-ZEC jest nawozem stałym, sypkim, miałkim o strukturze bezpostaciowej ale nie pylistym, dzięki odpowiedniej zawartości wilgoci. W związkach siarczanowych (SO4) zawiera min. 17% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie i min. 21,3% (Ca) wapnia. Szczególnie zalecany jest na gleby o odczynie kwaśnym i niskiej zawartości siarki lub pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę, ale odpowiedni jest także do nawożenia wszystkich uprawianych roślin, zarówno pod uprawy polowe, jak również użytki zielone, warzywa, sady itp.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nawóz siarkowo-wapniowy „Agro-Wapń EKO-ZEC”

S – 17% (w przeliczeniu na czysty składnik SO3 min. 41,9%)
Ca – 21,3% (w przeliczeniu na czysty składnik CaO min. 30,3%)

 • Nie zakwasza gleby, lecz poprawia jej strukturę
 • Działa wzmacniająco i antyseptycznie na rośliny
 • Neutralizuje toksyczny glin

Zakres stosowania:

Nawóz Agro-Wapń EKO-ZEC przeznaczony jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, w celu nawożenia:

 • Podstawowych roślin uprawnych (rzepak, gorczyca, kukurydza, buraki, zboża, rośliny strączkowe)
 • Upraw sadowniczych (owoce ziarnkowe, pestkowe czy jagodowe)
 • Upraw warzywniczych (korzeniowe, kapustne, cebulowate czy liściaste)
 • Upraw zielonych (łąki naturalne, pastwiska, zbiorowiska trawiaste czyste, motylkowe czyste i motylkowo-trawiaste)

Właściwości:

 • Agro-Wapń EKO-ZEC ma postać miałkiego proszku, o odpowiednio dobranej wilgotności zapewniającej, że nawóz nie jest pylisty.
 • Siarka zawarta w nawozie Agro-Wapń EKO-ZEC, jest łatwo przyswajana przez rośliny, co zapewnia dobre odżywienie. Rośliny są silniejsze, odporne na grzyby i bakterie. Rośliny dobrze zaopatrzone w siarkę wykazują większą odporność na mróz i suszę.
 • Wapń natomiast gwarantuje większą elastyczność, dzięki której rośliny są bardziej wytrzymałe na warunki atmosferyczne i nie ulegaj zjawisku wylegania. Wpływa na prawidłowe ukorzenianie się roślin, co gwarantuje dobre zaopatrzenie we wszystkie składniki odżywcze. Ponad to poprawia gruzełkowatość gleby, a co za tym idzie stwarza korzystne warunki kiełkowania nasion.

Przeciętne dawkowanie:

 • Burak cukrowy – 350-400 kg/ha
 • Gorczyca – 400-4500 kg/ha
 • Kukurydza – 300-400 kg/ha
 • Rośliny strączkowe – 200-225 kg/ha
 • Rzepak jary – 400-450 kg/ha
 • Rzepak ozimy – 450-500kg/ha
 • Zboża 200-225 kg/ha