ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Produkty

Kruszywa recyklingowe

P.P.U. EKO-ZEC Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż kruszyw pochodzących z recyklingu odpadów budowlanych oraz odpadów z przebudowy i remontów dróg. Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych. Kruszywa recyklingowe wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in.:

  • – w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów),
  • – do wyrównywania nawierzchni dróg, nie posiadających nawierzchni bitumicznych.