ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Produkty

Gips syntetyczny

REA-GIPS przeznaczony jest natomiast do:
a) wytwarzania klinkieru do produkcji cementu,
b) produkcji płyt kartonowo-gipsowych,
c) produkcji innych materiałów budowlanych, takich jak:

  • zaprawy i tynki,
  • kleje, 
  • posadzki samopoziomujące, 
  • gipsy szpachlowe, 
  • hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące typu HSDS, 
  • bloczki gipsowe, 
  • gipsowe elementy wykończeniowe i galanteria ozdobna

Kryteria jakościowe dla gipsu z Instalacji Odsiarczania Spalin (zgodnie z wytycznymi EUROGYPSUM)

ParametrWyrarażony jakoWartość gwarantowanaJednostki
Zawartość wilgociH2O*<10% wagowy
Siarczan (IV) wapnia dihydratCaSO4*2H2O>95% wagowy
Sole magnezu (rozpuszczalne w wodzie)MgO<0,10% wagowy
Sole sodu (rozpuszczalne w wodzie)Na2O<0,06% wagowy
ChlorkiCl<0,01% wagowy
Siarczan (IV) wapnia hemihydratCaSO3*1/2H2O<0,50% wagowy
pH5-6
BarwaRy**>50%
Zapachneutralny
*zawartość wilgoci jest wyrażona jako procent wagowy surowego gipsu
Wszystkie inne parametry są wartościami wyrażonymi dla dihydratu siarczanu wapnia po wysuszeniu w temp. 45oC.
**Pomiar barwy za pomocą kolorymetru zróżnicowanego skalibrowanego względem wzorca białości BaSO4.