ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Gips syntetyczny

REA-GIPS przeznaczony jest natomiast do:
a) wytwarzania klinkieru do produkcji cementu,
b) produkcji płyt kartonowo-gipsowych,
c) produkcji innych materiałów budowlanych, takich jak:

  • zaprawy i tynki,
  • kleje, 
  • posadzki samopoziomujące, 
  • gipsy szpachlowe, 
  • hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące typu HSDS, 
  • bloczki gipsowe, 
  • gipsowe elementy wykończeniowe i galanteria ozdobna

Kryteria jakościowe dla gipsu z Instalacji Odsiarczania Spalin (zgodnie z wytycznymi EUROGYPSUM)

ParametrWyrarażony jakoWartość gwarantowanaJednostki
Zawartość wilgociH2O*<10% wagowy
Siarczan (IV) wapnia dihydratCaSO4*2H2O>95% wagowy
Sole magnezu (rozpuszczalne w wodzie)MgO<0,10% wagowy
Sole sodu (rozpuszczalne w wodzie)Na2O<0,06% wagowy
ChlorkiCl<0,01% wagowy
Siarczan (IV) wapnia hemihydratCaSO3*1/2H2O<0,50% wagowy
pH5-6
BarwaRy**>50%
Zapachneutralny
*zawartość wilgoci jest wyrażona jako procent wagowy surowego gipsu
Wszystkie inne parametry są wartościami wyrażonymi dla dihydratu siarczanu wapnia po wysuszeniu w temp. 45oC.
**Pomiar barwy za pomocą kolorymetru zróżnicowanego skalibrowanego względem wzorca białości BaSO4.

Nawóz siarkowo-wapniowy „Agro-Wapń EKO-ZEC”

Gips z Elektrowni Kozienice jest wysokiej klasy mineralnym nawozem siarkowo-wapniowym. Spółka EKO-ZEC wprowadza go na rynek pod nazwą handlową Nawóz siarkowo-wapniowy „Agro-Wapń EKO-ZEC” z europejskim znakiem „Nawóz WE”, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów oraz ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Jego wartość użytkowa potwierdzona jest wydanymi przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach Certyfikatami nr 10/19 oraz nr 9/19 potwierdzającymi zgodność wymagań jakościowych nawozu mineralnego. Agro-Wapń EKO-ZEC jest nawozem stałym, sypkim, miałkim o strukturze bezpostaciowej ale nie pylistym, dzięki odpowiedniej zawartości wilgoci. W związkach siarczanowych (SO4) zawiera min. 17% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie i min. 21,3% (Ca) wapnia. Szczególnie zalecany jest na gleby o odczynie kwaśnym i niskiej zawartości siarki lub pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę, ale odpowiedni jest także do nawożenia wszystkich uprawianych roślin, zarówno pod uprawy polowe, jak również użytki zielone, warzywa, sady itp.

Kruszywa recyklingowe

P.P.U. EKO-ZEC Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż kruszyw pochodzących z recyklingu odpadów budowlanych oraz odpadów z przebudowy i remontów dróg. Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych. Kruszywa recyklingowe wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in.:

  • – w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów),
  • – do wyrównywania nawierzchni dróg, nie posiadających nawierzchni bitumicznych.

Beton towarowy, podbudowy drogowe, stabilizacje

W 2006 r. spółka EKO-ZEC uruchomiła własny węzeł betoniarski na terenie Poznania, w którym prowadzi produkcję szerokiej gamy mieszanek – od betonu towarowego po produkty dedykowane na podbudowy drogowe, do stabilizacji i chudych betonów, itp. Ze względu na efekt ekologiczny tego przedsięwzięcia, budowa węzła została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beton produkowany jest w oparciu o wysokiej jakości materiały i kruszywa naturalne, bądź kruszywa recyklingowe, zgodnie z zainteresowaniem klientów.

Mieszanki betonowe EKO-ZEC znajdują szerokie zastosowanie jako podbudowy drogowe i są wykorzystywane do stabilizacji podłoża jako warstwy wzmacniające i ulepszające podłoże drogowe oraz warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Wbudowywane są także w drogi, parkingi, place, hale przemysłowe itp. Mieszanki te wykonywane są zgodnie z posiadanymi przez Spółkę recepturami, bądź w miarę możliwości, recepturami opracowywanymi na życzenie Klienta. Spółka oferuje dostawę betonu towarowego samochodami samowyładowczymi oraz betonomieszarkami.

Popiół lotny i żużel

Spółka EKO-ZEC z główną siedzibą na terenie Poznania jest jednym z czołowych w Polsce dostawców usług w zakresie zagospodarowania odpadów paleniskowych z przemysłu energetycznego takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa. Materiały te znajdują zastosowanie jako dodatek do betonów, cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych oraz jako materiał do ziemnych prac budowlanych. Użyte do wyrobu materiałów budowlanych poprawiają ich właściwości fizyko-chemiczne oraz obniżają koszty produkcji. Przedsiębiorstwo EKO-ZEC odzyskuje rocznie ponad 1 500 000 Mg popiołów lotnych oraz blisko 1 000 000 Mg żużla i mieszanki popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego, pochodzących głównie z Veolia Energia Poznań ZEC S.A. i Veolia Energia Łódź S.A, Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec.

Spółka EKO-ZEC z główną siedzibą na terenie Poznania jest jednym z czołowych w Polsce dostawców usług w zakresie zagospodarowania odpadów paleniskowych z przemysłu energetycznego takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa. Materiały te znajdują zastosowanie jako dodatek do betonów, cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych oraz jako materiał do ziemnych prac budowlanych. Użyte do wyrobu materiałów budowlanych poprawiają ich właściwości fizyko-chemiczne oraz obniżają koszty produkcji. Przedsiębiorstwo EKO-ZEC odzyskuje rocznie ponad 1 500 000 Mg popiołów lotnych oraz blisko 1 000 000 Mg żużla i mieszanki popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego, pochodzących głównie z Veolia Energia Poznań ZEC S.A. i Veolia Energia Łódź S.A, Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec.