ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Baza techniczna

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC posiada rozwinięte zaplecze transportowo-logistyczne i techniczne oraz nowoczesną bazę samochodową i sprzętową, które gwarantują Klientom sprawną i terminową obsługę. Specjalistyczne instalacje do recyklingu gruzu budowlanego, jak również do produkcji mieszanek betonowych, pozwalają Spółce EKO-ZEC na wytwarzanie produktów o wysokiej jakości i stabilnych parametrach zapewniają oraz na prowadzenie działalności zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska. Wykaz taboru samochodowego i sprzętowego:

Informacje o spółce

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. zostało utworzone w 1995 r., na bazie działu zajmującego się zagospodarowaniem odpadów w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich S.A. (obecnie Veolia Energia Poznań SA). Od 2004 r. wchodzi w skład Grupy Veolia – jednej z największych na świecie firm w zakresie świadczenia usług na rzecz środowiska. Spółka EKO-ZEC jest ponadto jednym z członków założycieli Polskiej Unii UPS, w ramach której m.in. dokonana została rejestracja ubocznych produktów spalania w systemie REACH.

Spółka EKO-ZEC oferuje kompleksowe zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) pochodzących z energetyki, takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa, mikrosfera, produkty odsiarczania spalin, w tym gipsów. Jest jednym z czołowych w Polsce dostawców tych materiałów dla producentów betonów towarowych i drogowych, prefabrykatów betonowych (kostki brukowej, pustaków), cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych (cegły), a także zapraw, tynków, klejów.

EKO-ZEC odzyskuje rocznie ponad 1 500 000 Mg popiołów lotnych oraz blisko 1 000 000 Mg żużla i mieszanki popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego, pochodzących głównie z Veolia Energia Poznań SA i Veolia Energia Łódź SA, Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec.

Ponadto, Spółka EKO-ZEC prowadzi samodzielnie produkcję mieszanek betonowych w oparciu o własny węzeł betoniarski, a także recykling odpadów budowlanych oraz odpadów związanych z działalnością produkcyjną przedsiębiorstw.

Firma posiada następujące instalacje

  • węzeł betoniarski do produkcji podbudów drogowych, stabilizacji i betonów towarowych,
  • kruszarnię do recyklingu odpadów budowlanych.

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC posiada rozwinięte zaplecze transportowo-logistyczne i techniczne oraz nowoczesną bazę samochodową i sprzętową, które gwarantują Klientom sprawną i terminową obsługę.

Specjalistyczne instalacje do recyklingu gruzu budowlanego, jak również do produkcji mieszanek betonowych, pozwalają Spółce EKO-ZEC na wytwarzanie produktów o wysokiej jakości i stabilnych parametrach zapewniają oraz na prowadzenie działalności zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska.

Zintegrowany System Zarządzania oraz zaplecze transportowo-logistyczne i techniczne EKO-ZEC odpowiadają w pełni wymaganiom europejskim. Wraz z dużym doświadczeniem kadry kierowniczej i wysokimi kwalifikacjami pracowników firmy pozwalają one na zapewnienie kompetentnej i satysfakcjonującej Klientów obsług oraz prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego.

Zarząd Spółki EKO-ZEC