ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

W zgodzie ze środowiskiem!

Produkty i usługi

Oferujemy produkty i usługi związane z ….

Gips syntetyczny

REA-GIPS przeznaczony jest natomiast do:a) wytwarzania klinkieru do produkcji cementu,b) produkcji płyt kartonowo-gipsowych,c) produkcji innych materiałów budowlanych, takich jak: zaprawy […]

Sprzedaż szerokiej gamy mieszanek betonowych (podbudów drogowych, stabilizacji i chudych betonów)

Prace wyburzeniowo-rozbiórkowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC prowadzi także usługi w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych i dróg oraz prac wyburzeniowych. Prace prowadzone są zgodnie […]

Recykling gruzu

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC z siedzibą główną w Poznaniu prowadzi recykling odpadów budowlanych, odpadów z remontów dróg i prac rozbiórkowych, jak: gruz, […]

Nawóz siarkowo-wapniowy „Agro-Wapń EKO-ZEC”

Gips z Elektrowni Kozienice jest wysokiej klasy mineralnym nawozem siarkowo-wapniowym. Spółka EKO-ZEC wprowadza go na rynek pod nazwą handlową Nawóz […]

Prace rekultywacyjne i budowlane

Zajmujemy się także rekultywacją składowisk odpadów oraz terenów poprzemysłowych.

O nas

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC odzyskuje rocznie ponad 1 500 000 Mg popiołów lotnych oraz blisko 1 000 000 Mg żużla i mieszanki popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego, pochodzących głównie z Veolia Energia Poznań ZEC S.A. i Veolia Energia Łódź S.A, Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec.

Gospodarka cyrkularna w Polsce w obszarze energetyki

Eko-Zec zapewnia zamknięcie obiegu gospodarki cyrkularnej w Polsce w obszarze energetyki.

  • Ograniczenie odpadów kierowanych na składowiska
  • Racjonalne zastępowanie surowców innymi produktami
  • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
  • Minimalizacja ilości powstających odpadów

Partnerzy

Zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jego działalność odpowiadała jak najpełniej na potrzeby Klientów oraz prowadzona była z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Zintegrowany System Zarządzania pozwala Przedsiębiorstwu EKO-ZEC na utrzymanie ścisłego nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz wytwarzanych produktów, aspektami środowiskowymi jego działalności oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Odniesienia do Zintegrowanego Systemu Zarządzania w postaci procedur i instrukcji widoczne są na każdym etapie wszystkich działalności EKO-ZEC.

Ma to na celu ciągłe doskonalenie ukierunkowane na prawidłową działalność przedsiębiorstwa, stałą poprawę relacji z klientami, monitoring oddziaływania na środowisko i zdrowie pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Maciej Piwecki
Prezes Zarządu EKO-ZEC Sp. z o.o.