Zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jego działalność odpowiadała jak najpełniej na potrzeby Klientów oraz prowadzona była z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i doskonalenia poziomu działania wdrożono Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN 14001 oraz PN-N 18001, oparty na Deklaracji Zarządu i Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania pozwala Przedsiębiorstwu EKO-ZEC na utrzymanie ścisłego nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz wytwarzanych produktów, aspektami środowiskowymi jego działalności oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Odniesienia do Zintegrowanego Systemu Zarządzania w postaci procedur i instrukcji widoczne są na każdym etapie wszystkich działalności EKO-ZEC.

Ma to na celu ciągłe doskonalenie ukierunkowane na prawidłową działalność przedsiębiorstwa, stałą poprawę relacji z klientami, monitoring oddziaływania na środowisko i zdrowie pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Maciej Piwecki
Prezes Zarządu EKO-ZEC Sp. z o.o.