Zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jego działalność odpowiadała jak najpełniej na potrzeby Klientów oraz prowadzona była z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i doskonalenia poziomu działania wdrożono Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN 14001 oraz PN-N 18001, oparty na Deklaracji Zarządu i Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania pozwala Przedsiębiorstwu EKO-ZEC na utrzymanie ścisłego nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz wytwarzanych produktów, aspektami środowiskowymi jego działalności oraz bezpieczeństwem i higieną pracy Odniesienia do Zintegrowanego Systemu Zarządzania w postaci procedur i instrukcji widoczne są na każdym etapie wszystkich działalności EKO-ZEC.

Ma to na celu ciągłe doskonalenie ukierunkowane na prawidłową działalność przedsiębiorstwa, stałą poprawę relacji z klientami, monitoring oddziaływania na środowisko i zdrowie pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku audytu nadzoru, który miał miejsce w dniu 28 października 2015 roku, spółka EKO-ZEC uzyskała na kolejny rok przedłużenie ważności certyfikatu na zgodność z normami ISO 9001, 14001, 18001.

Audyt został przeprowadzony w następujących obszarach:

  • zobowiązania Zarządu Spółki i pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • roboty budowlane,
  • produkcja mieszanek betonowych,
  • szkolenia, uprawnienia i badania lekarskie pracowników,
  • obsługa placu nawęglania i stacja załadunku popiołu,
  • zarządzanie bezpieczeństwem pracy i zarządzanie środowiskowe.

Certyfikat stanowi potwierdzenie, że Zintegrowany System Zrządzania funkcjonuje w EKO-ZEC poprawnie, zapewniając skuteczną realizację ustalonych wymagań i ciągłe doskonalenie w zakresie obsługi klientów, ochrony środowiska przyrodniczego oraz bezpieczeństwa pracy.